WENK LabTec Poland

Oddzial w Polsce, ul.Pradnicka 46
PL-31-202 Kraków
Tel: +48 (0)12 – 358 84 23
www.wenk-poland.com
info@wenk-poland.com


WITKO Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 143
PL-92-332 Łódź
Fon: +48 (0)42 676 34 35
Fax: +48 (0)42 676 34 43
www.witko.com.pl
info@witko.com.pl